Jan
11
Werking olieafscheider

Meer informatie over de werking van olieafscheiders ? Zegwaard Rioolbeheer BV ( Olieafscheiders ) is de specialist in Zuid-Holland! Olieafscheiders of oliebenzineafscheider (OBAS) worden onder andere gebruikt bij tankstations, werkplaatsen, garages, wasplaatsen, parkeerterreinen, opslag. De goede werking van de afscheider is afhankelijk van een lage en stabiele stroomsnelheid (een laminaire doorstroming) van het afvalwater gecombineerd met . Een andere afbeelding melden Meld de aanstootgevende afbeelding.

Vaste deeltjes in het afvalwater (slib) die zwaarder zijn dan water zullen bezinken en lichte deeltjes zoals vetten en oliën zullen opdrijven.

Installatie olieafscheider en werking olieafscheider. Minerale olie is een ongewenste stof in het afvalwater. De eenvoudigste manier om olie en water te scheiden is een olieafscheider. De grote van een oliescheider hangt af van de hoeveelheden olie en water.

Hier over staan voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Tijdige lediging en reiniging van uw olieafscheider garandeert de effectieve werking. Teeuwissen Rioolreiniging is Kiwa-gecertificeerd voor de lediging, reiniging en inspectie van uw olieafscheider en de bijbehorende installatie. En dat alles geheel volgens de geldende wet- en regelgeving .

De afscheider is een speciaal geconstrueerde put of een combinatie van meerdere putten, waarin het afvalwater wordt verzameld. Door een juiste dimensionering komt het afvalwater volledig tot rust. Door deze stilstand kunnen de lichte delen (olie) opdrijven.

Dit opdrijven is het werkingsprincipe . Bekijk hier de werking en productinformatie van de olieafscheider. Het met lichte minerale oliën en bezinkbaar slib verontreinigde afvalwater wordt via het afvoersysteem afgevoerd naar de olieafscheiderinstallatie. In het slibvanggedeelte van een olieafscheiderinstallatie, bezinken de vaste stoffen ( slib) uit het afvalwater. Door toepassing van vloeistofvertragende voorzieningen wordt . Dankzij een speciale technologie combineert deze betrouwbare afscheider twee functies in één betonnen bekuiping.

Speciale stromingsregulerende voorzieningen versterken de werking van de zwaartekracht. Zo wordt de afscheiding van slib én . Het bestaat uit twee virtuele delen: een slibvangput en een specifieke benzine- en olieafscheider. De werking van dit toestel is gebaseerd op het principe dat olie blijft drijven op water.

Het afvalwater komt terecht in de afscheider waar het slib naar de bodem kan zinken, terwijl de oliën en de benzine net bovenaan gaan . De olieafscheiders zijn hierdoor toepasbaar in een sterk agressieve chemische omgeving. Het afscheidergedeelte zelf is gemaakt van hoogwaardig RVS en niet van goedkoop hdpe. Al met al bestaat de olieafscheider uit hoogwaardige materialen.

De normen hebben betrekking op onder meer het ontwerp (waaronder de dimensionering) en het onderhoud van de afscheiders. Fabiton biedt een uitgebreide lijn olieafscheiders (OBAS), voor het scheiden van minerale oliën, vetten en slib (standaard o.b.v. lozing op het riool: bij oppervlaktewater lozing dient een zgn. coalescentieafscheider worden toegepast ). De oliebenzineafscheiders worden geproduceerd volgens de NEN-EN8norm. Download free online video and audio format. Die detergenten vormen met de olie een emulsie, die zich niet laat afscheiden. Koolwaterstoffen mogen niet in de riolering.

Het oppervlaktewater van parkings, bezinestations en garages moet vooreerst behandeld worden in een olieafsche. Werking van de Laborex olieafscheider. Met behulp van een speciale kantelvlotter wordt olie van het vloeistofoppervlak afgeroomd. Door gebruik te maken van een scharnierende kantelvlotter blijft de olieafscheider efficiënt werken bij een wisselende vloeistofhoogte.

De geïntegreerde pneumatische membraanpomp zuigt . Verontreinigingen die niet. Wanneer de oliedruppels zo klein worden dat een stabiele emulsie ontstaat, kunnen ze niet meer via een olieafscheider worden verwijderd.