Aug
02
Werking hydraulisch systeem

Hydraulische systemen worden het meest toegepast in mobiele systemen als vliegtuigen, graafmachines, bulldozers en vorkheftrucks. Hier wordt hoge kwaliteit gebruikt. Werkdrukken tot 4bar zijn geen uitzondering.

Er wordt erg veel aandacht aan de rendementen besteed. Lekkages zijn uit den boze en ook geluid is .

In de figuur is dit schematisch afgebeeld. Deze animatie toont de onderdelen van het hydraulisch systeem. De onderdelen van een hydraulisch systeem zorgen er voor dat een hydraulisch circuit werkt. Op deze pagina worden de basisprincipes van hydraulische systemen beschreven.

Ook de werking van een pneumatisch systeem is gebaseerd op de wet van Pascal, maar wel op een andere manier dan deze van een hydraulisch systeem. In een pneumatisch systeem wordt er een druk opgebouwd in een drukvat met behulp van een luchtpomp (zie afbeelding hierboven). Daarvoor is een mechanisme nodig dat juist dat.

Maar zoals bij een verbrandingsmotor is het systeem.

Daarom is een hydraulisch systeem te heet, wanneer het de tem- peratuur bereikt waarbij de olieviscositeit lager wordt . De het ontwerpspecificaties van het systeem vereisen twee afzonderlijke systemen om de primaire vluchtleiding in werking te stellen. SINGLE en CORE geven ook de mogelijkheid om . Alle vliegtuigen die hydraulisch in werking gestelde vluchtleiding gebruiken hebben minstens twee hydraulische machtssystemen. De systemen leveren druk aan het nut of normaal systeem . Oplossing met servotechniek. De werking met servomotoren is hier een voordeel. Terwijl een hydraulisch systeem geen differentieelfunctie omvat, wordt de snelheid van servomotoren voortdurend bijgestuurd in functie van de draaicirkel van de machine.

Afbeelding en simulatie van een direct werkende overdrukklep. Bij normaal werkend systeem staat de klep dicht. De animatie toont de overdrukklep in werking.

Werking : De overdrukklep of drukbegrenzingsklep wordt direct op de persleiding . Het principe van deze inwendige buffering is, dat de zuiger tegen het einde van de slag de resterende olie niet meer vrij kan . Voor een goede werking van het systeem is een juiste voordruk een must! De voordruk moet dan ook volgens voorschrift regelmatig worden gecontroleerd. Let op: bij ondeskundig gebruik kunnen accumulatoren (=stille energiebron) levensgevaarlijk zijn. Bij werkzaamheden aan het systeem moet de accumulator conform .

Een van de hoofdtaken van een hydrauliek accumulator, ook wel kortweg hydraulische accu genoem is het opslaan van een bepaalde hoeveelheid (hydrauliek)vloeistof onder druk en dit geheel of gedeeltelijk te ontladen wanneer dit benodigd is. Door de werking van een hydrauliek . Daarna kunnen ze dit schema op zijn werking simuleren. Zo kan er naar hartelust worden geëxperimenteerd met de verschillende mogelijkheden van een hydraulisch systeem zonder gevaar op ongelukken in de praktijk. De gebruikers leren via de trial and error-methode, de meest geschikte manier om een hydraulisch . Dit slot kan in werking worden gesteld met twee verschillende druk- systemen : hydraulisch of elektrisch.

Hydraulische druk is in dit geval het veiligste middel, omdat in geval van slecht functioneren een hydraulisch gesloten deur bij de minste tegendruk openschuift. Dit gebeurt nog aan de grond of wanneer het vliegtuig op . De nodige ontluchtingen van het hydraulisch systeem zijn op gepaste plaatsen en in voldoende aantal aangebracht. Hydraulische veiligheid: Tussen de pomp en het leidingbreukventiel van de cilinder is een drukbegrenzer aangebracht die bij werking , de vloeistof terug naar het reservoir voert.