Nov
09
Werking batterij

Werking van een batterij. Een batterij bestaat uit een of meer galvanische cellen. Een galvanische cel is een element dat door middel van een chemische reactie elektrische energie levert. Een andere afbeelding melden Meld de aanstootgevende afbeelding. Net als de zink-koolstofcel heeft een alkalinebatterij een anode die bestaat uit zink en een kathode gemaakt van mangaandioxide.

Een alkalinebatterij lijkt qua werking hard op een zink-koolstofcel.

Bij die laatste wordt er echter gebruik gemaakt van zinkpoeder en een ander elektrolyt. Van citroenen tot een regenton: Bart haalt echt alles uit de kast om uit te leggen. Het antwoord op die vraag hangt wat af van welke batterij je.

Tussen twee verschillende materialen, bijvoorbeeld tussen een positieve en een negatieve plaat, ontstaat een chemische reactie als zij zijn ondergedompeld in elektrolyt, een oplossing van zwavelzuur en water. Door deze reactie wordt een spanning opgebouwd. Uitleg over de werking en bouw van een batterij. Binnen in de batterij zit een ( niet reagerende) koolstofstaaf die dienst doet als positieve pool.

De eigenlijke oxidatie halfreactie is gebaseerd op de reactie tussen mangaan(IV)oxide ( bruinsteen) en water. Als elektrolyt is een pasta van ammoniumchloride aanwezig.

Globale werking van een batterij. Kenmerken van niet- oplaadbare batterijen. Wat is het verschil tussen eenmalige en oplaadbare batterijen ? Is de hoogte van de capaciteit bepalend voor de gebruiksduur? Wat betekent interne weerstand voor een batterij ? Eigenlijk gaat er geen stroom in een batterij.

Er gaan chemische stoffen in die op elkaar reageren als ze met elkaar in contact komen. Deze reactie wordt omgezet in stroom. Je brengt dit proces op gang door de batterij in een apparaat te plaatsen en aan te zetten. De stroom wordt nu afgegeven.

Het ene toestel is veeleisender dan het andere, en vereist dan ook meer vermogen voor zijn . Het vermogen is belangrijk voor de werking van een bepaald toestel. Bij een batterij worden via een chemische reactie aan de min-pool elektronen vrijgemaakt, terwijl aan de plus-pool op hetzelfde moment via een andere chemische reactie elektronen worden gebonden. Via een op de batterij aangesloten component (bijvoorbeeld een lampje) kunnen nu de elektronen vanaf . Wanneer de twee polen van een batterij met iets verbonden worden gaat er een stroom lopen.

Bij een batterij zorgen de chemische reacties voor een potentiaalverschil tussen de polen (wat wij ook wel voltage noemen). De werking is, dat er twee metalen in de batterij zitten (heel vroeger koper en zink), waarvan het ene metaal (veel) edeler is dan het andere: koper is een stuk edeler metaal dan zink. Dat , ofschoon de werking der batterij , met verdnnd zuur geladen, slechts minuten langer duurde, dan die der batterij , geladen met zwavelzuur koperoxyde , en de eerste, ook gedurende eenen geruimen tij ee- nen voltaschen stroom deed ontstaan, hare werkingevenwel zoo zwak was , dat verre de meeste voltasche .

De normale werking is getoond in figuur 4. Als het net wegvalt, wordt het vermogen van de batterij door de omvormer aan de belasting gegeven.