Feb
17
Wat is radioactieve straling

Uit het dagelijks leven kennen we een aantal stralingssoorten zoals zichtbaar licht, UV licht, infraroodstraling , magnetrongolven en radiogolven. Deze zijn onder normale omstandigheden niet gevaarlijk voor de gezondheid van de mens. Afstan bootstellingstijd en afscherming. Hoe zit het met radioactieve straling ? Blootstelling aan radioactieve. Straling is energie die wordt.

Soms is het een aanvulling of toelichting op datgene wat je in het animatiegedeelte hebt kunnen zien, soms een verdere verdieping. Als er van een stof atoom per seconde vervalt (desintegreert) is die stof een radioactieve bron ( stralingsbron ) met een sterkte van becquerel. Eén Bq wordt ook wel desintegratie per seconde (dps) genoemd.

De fysische dimensie is dan: s -, dezelfde dimensie als hertz. Om wat duidelijkheid te verkrijgen over hoe klein . Maar vandaag de dag wordt radioactiviteit nog steeds opgewekt voor kerncentrales, of wordt het gebruikt in de medische zorg. Maar wat is straling nou eigenlijk?

Wat is radioactieve straling ? Als radioactieve stoffen vervallen zenden ze ioniserende straling uit, in de volksmond ook wel radioactieve straling genoemd. Radioactieve straling zie of voel je niet maar kan wel schadelijk zijn. Er zijn verschillende soorten radioactieve straling. Sommige soorten hou je met . Dit filmpje is onderdeel van een informatieve website van het Reactor Instituut in Delft (RID). Radioactiviteit is het natuurlijke proces waarbij instabiele atoomkernen spontaan vervallen naar stabiele atoomkernen.

Het komt uit het heelal en uit de aarde zelf. Andere vormen van ioniserende straling zijn röntgenstralen (of X-stralen: hoogenergetische fotonen) en sommige elementaire deeltjes zoals positronen ( gebruikt in PET-scans voor medische beeldvorming) en elektronen. Wij trachten u op een begrijpelijke manier uit te leggen wat radioactiviteit is, hoe het ontstaan, hoe het . Toegevoegd na minuten: ik weet niet wat radioactieve straling is dus wil iemand me helpen.

Welke atomen gebruik je voor kernenergie? Hoe kun je atomen splijten? Is radioactieve straling gevaarlijk?

Illustere wetenschappers als Marie Curie en Ernest Rutherford achterhaalden uiteindelijk dat radioactiviteit wordt uitgezonden door de kernen van atomen. Zichtbaar en onzichtbaar licht, radiogolven, warmte, magnetische velden, etc. Onder radioactieve of ioniserende straling verstaan we röntgenstraling, alfastraling, bètastraling, gammastraling en neutronenstraling. We spreken van radioactieve (be)straling als een persoon straling ontvangt, van buitenaf door een radioactieve stof.

Zo ontstond in die periode één van de eerste slechte vruchten van de radioactiviteit. In een mensenlichaam bijvoorbeeld kunnen daardoor cellen kapot gaan, of zo veranderen dat ze hun functie niet meer kunnen uitvoeren. De effecten van ioniserende straling kan men echter wel voelen. Ioniserende straling ontstaat bij radioactiviteit.

Bij radioactiviteit vallen atoomkernen uiteen in een spontane reactie. Wat precies het verband is wordt kort uitgelegd in de volgende . Graag ook wat informatie over radioactiviteit , hoe deze ontstaat en wat de besmettingskansen zijn.