Aug
04
Vendor lock in

Om te kunnen spreken van vendor lock-in dient er bovendien sprake te zijn van een superieur of beter alternatief . In economics, vendor lock-in , also known as proprietary lock-in or customer lock- in, makes a customer dependent on a vendor for products and services, unable to use another vendor without substantial switching costs. Lock-in costs which create barriers to market entry may result in antitrust action against a monopoly. Zoek je de betekenis van het begrip vendor lock-in ? Alles over de financiële zaken term vendor lock-in op Marketingtermen.

Een vendor lock-in is het verschijnsel dat een een organisatie zo afhankelijk wordt van een leverancier dat afscheid nemen of overstappen niet mogelijk is zonder grote (financiële) gevolgen. Een andere naam hiervoor is supplier lock-in. Het betekent dat door een vendor lock-in een klant afhankelijk is van een leverancier voor producten en diens.

Vendor lock-in bij SaaS-oplossingen wordt de laatste tijd nogal eens als risico van SaaS geschetst. Ook in de cloud dreigt de vendor lock-in. Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News. Een handvol grote cloudspelers, Amazon en Microsoft voorop, domineren de markt voor publieke cloud.

Dat zorgt er tegelijk voor dat bedrijven moeten opletten dat ze . Wie ervoor kiest om zijn ict uit te besteden, doet er goed aan de kleine lettertjes op orde te hebben. Fortunately, there are four clear steps that organizations can take to lower the risk of lock-in (that provide some added business benefits as well). In dit interview voor Boardroom Zorg geeft Ernst-Jan van de Pas een inkijkje hoe je vendor lock-in kunt voorkomen. Tekenen van het contract voor een groot ICT- project in de zorg heeft vaak iets van een huwelijksceremonie met blijde mensen die vol verwachting de toekomst in blikken.

De kroonjuwelen van bedrijven worden soms argeloos in de cloud gezet. Wat betekent dat voor gemeenten? De vendor lock-in levert verschillende . Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten no vendor lock-in – Engels- Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen. Ingeval van afhankelijkheid tussen aanbesteder en een bepaald merk of product lijkt het te zijn toegestaan dat de aanbestedende dienst dit merk of product bij een aanbestedingsprocedure (dwingend) voorschrijft.

Dat is de uitkomst van een bodemprocedure die Oracle tegen de Staat der Nederlanden . Although more public sector organizations are adopting the cloud for mission- critical workloads, misconceptions about vendor lock-in still exist. Lock-in is typically an anticipated fear of difficulty in switching from one alternative to another. However, the cloud offers more flexibility in services and solutions . Interoperability is insufficiently taken into account in public procurement.

It is an external cost often ignored but which could be made part of the total lifecycle cost. It can help reduce the impacts of vendor lock-in.