Nov
16
Technische omschrijving bestek

Een bouwkundig bestek omvat een gedetailleerde technische beschrijving van alle materialen die nodig zijn voor de realisatie van een bouwwerk. Het is de leidraad tijdens de uitvoering van het werk en het geeft inzicht in de toepassing van materialen . Voor minder omvangrijke bouwwerken kunnen wij eventueel ook een Technische Omschrijving opstellen. Het project bestaat uit: Twee fasen: – Fase 1) woningen en gemeenschapshuis, waarvan woningen in Fase.

A en woningen alsmede het buurthuis in Fase 1B. Wij adviseren klanten vaak om een STABU- bestek op te laten stellen voor een bouwwerk.

Als het project minder omvangrijk is, kan worden volstaan met een Technische Omschrijving. Dit document geeft in beknopte vorm weer welke materialen en werkzaamheden gedaan moeten worden. Afhankelijk van de grootte van het project wordt een technische omschrijving ( particuliere verbouwingen) of bestek (nieuwbouw) gemaakt. In de technische omschrijving of het bestek staat extra informa. Een bestek of lastenboek is de omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

Aan het bestek zijn tekeningen gekoppel de zogenaamde bestektekeningen die samen met de technische. Een technische omschrijving is niet duur en zeker bij keinere projecten interessanter dan een STABU bestek. Samen met u lopen we nogmaals de tekeningen door en bepalen we de verschillende afwerkingen en kleuren.

Deze materialen en kleuren worden vastgelegd in een bestek en afwerkstaat.

Onze tekeningen en beschrijvingen zijn een goede start voor uw bouwproject. Door het duidelijk vastleggen van uw wensen en keuzes in het bestek worden onduidelijkheden en daarmee eventueel meerwerk tijdens de uitvoering van het project voorkomen. Kernpunten: Omschrijving van . Schreven Ontwerp en Bouwadvies kan ook het bestek voor u verzorgen. Tevens staat hierin de rechtsverhouding omschreven tussen aannemer en opdrachtgever.

De technische omschrijving wordt vooral gebruikt voor particuliere verbouwingen en het bestek wordt vaak voor nieuwbouwprojecten gebruikt. Het bestek en tekeningen kunnen, wanneer u met de aannemer akkoord bent over de bouwkosten, als contractstukken dienen. Indien de bouwplannen en wat kleiner karakter hebben is het niet noodzakelijk om een volledig bestek te schrijven.

Men kan dan in de meeste gevallen volstaan met een technische – omschrijving. In een bestek wordt gedetailleerd omschreven waar een gebouw aan zal moeten voldoen. Denk hierbij aan een omschrijving van de werkwijze en de toe te passen materialen. Het bestek maakt deel uit van de contractstukken voor aannemer en opdrachtgever.

Heeft u een compleet uitgewerkt plan en wilt u dit aanbesteden ? BMVV kan de technische omschrijving geheel op maat maken voor u. BMVV schrijft geen STABU- bestek onder licentienummer , maar wel een technische . Buro voor Bouwkunde maakt heldere en werkbare technische omschrijvingen c. U beschikt daarmee over een eenduidig uitgangspunt voor de aanbesteding en contractvorming. Aannemers werken graag met onze bestekken, omdat ze naadloos aansluiten op ons . Bestek – Technische omschrijving.

Aan de hand van de conclusies uit het Inspectie en Adviesrapport kunnen de toekomstig uit te voeren dakwerkzaamheden bepaald worden. Het omvat de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de uitvoeringsvoorwaarden, de opleveringsdatum, de prijs en alle voorwaarden en voorschriften die daarbij van belang zijn. Naast bestekken kan Scope ook voorzien in het opstellen van een Technische Omschrijving. Het bestek en de technische omschrijving zijn belangrijke factoren van het bouwproces. Dit is een vereenvoudigde . In bepaalde gevallen kan deze technische omschrijving.

Daarom wordt een bestek opgesteld. Dit bestek is een omschrijving van het bouwwerk en de bijbehorende werkzaamheden. Daarnaast zijn ook alle technische en juridische bepalingen aangeven. De materialen en de uitvoeringsvoorwaarden zijn ook in het bestek beschreven zodat de aannemer precies .