Mar
02
Technische eisen

Fase : Onderzoek en oriëntatie. In deze fase krijg je inzicht in de wensen en eisen van de eigen organisatie en het aanbod van de verschillende marktpartijen. Formuleer functionele en technische eisen. Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te lan de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

Avicenna College in Rotterdam. Oostelbos Van den Berg b.

Dienst Onderwijsinformatie – Informatievoorziening. De gebruikers van het instrument moeten zowel handmatig aangemaakt . In het programma van eisen en wensen worden de technische en functionele ( minimum) eisen waaraan de opdracht moet voldoen beschreven. Deze besturingssystemen kennen meerdere versies. Technische eisen aan uw computer. U kunt het aangifteprogramma gebruiken als uw computer van de volgende versies van de volgende . Voorleggen van verzekeringsbewijs bij technische keuringArtikel K. Categorie: Agrarisch ondernemen.

Omschrijving: In dit document vindt u de technische eisen voor GPS-meetapparatuur waarmee u percelen mag (laten) inmeten.

Subsidies en financiering: Gecombineerde opgave. Zo zijn privacy (geluidsisolatie) en hygiëne van groter belang dan in een andersoortig gebouw. Daarnaast is het soms onduidelijk hoe wettelijke normen moet worden geïnterpreteerd voor de huisartsenpraktijk. Met de LHV- eisen scheppen we daar duidelijkheid in. Met onze kennis van het gebruik van ruimtes in de . Dit Programma Van Eisen (PvE) vormt een geordende verzameling gegevens om te komen tot de ontwikkeling en bouw van een woongebouw op een commerciële plint.

In dit PvE zijn de gebruikelijke omschrijvingen opgenomen van functionele en ruimtelijke aard (deel 1) en van technische aard (deel 2). Voorbeeldzinnen met ` technische eisen `. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Een filmpje met uitleg over gel de technische eisen en functies van geld en de intrinsieke, extrinsieke.

Studiemeter is ontwikkeld in HTMLen via de webbrowser beschikbaar op tablets. Hieronder staat een voorbeeld van technische eisen aan hydraulische vloeistoffen en smeervetten, betonlosmiddelen en andere verliessmering, zoals deze eerder als contracteisen in het Kenniscentrum Milieuvriendelijke Smeermiddelen bij Rijkswaterstaat zijn voorgesteld. Ook andere overheden kunnen deze eisen bij . Voor de openbare verlichting heeft de gemeente Deventer een aantal technische eisen opgesteld met betrekking tot levensduur, lichtkleur, lichtmasten, et cetera. De openbare verlichting gebruikt lampen die een maximale energiezuinigheid paren aan een maximale levensduur. Er dient verkend te worden of speelplekken in beheer en onderhoud gebracht kunnen worden bij bijvoorbeeld betrokken buurtbewoners.

Bij een speelplek ingericht met speeltoestellen zal het beheer conform Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) door de uitvoerende . WSCS-OCE heeft diverse technische eisen zoals materiaal eisen, beschermende maatregelen en voorziening Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie.

Vertalingen in context van technische eisen voor in Nederlands-Engels van Reverso Context: De technische eisen voor AEBS en LDWS moeten daarom wellicht voor de verschillende voertuigtypes afzonderlijk worden bekeken.