Aug
09
Ph grond

Zandgronden zijn in het algemeen zuurder ( pH van tot 6) dan kleigronden ( pH hoger dan 7). De zuurgraad wordt beïnvloed door het kalkgehalte van de grond. Door bekalking kan de pH verhoogd worden en door . Een grond met een pH lager dan is zuur, een grond met een pH hoger dan is basisch. Algemeen kan men stellen dat een goede tuingrond een pH -waarde heeft tussen en 5.

Nu is de ideale zuurtegraad voor elke tuin niet helemaal gelijk. Zand en veengronden zijn in het algemeen zuurder ( pH van tot 6) dan kleigronden ( pH hoger dan 7). Met de pH -Bodemtest kan tot acht maal de pH -waarde zeer nauwkeurig getest worden.

De test is eenvoudig en snel uit te voeren. Door vermenging van grond met een tabletje en gedestilleerd water, ontstaat binnen enkele minuten een vergelijkbare kleur met de kleuren op de verpakking. Via de uitgebreide bijsluiter kan . Veel problemen met gazon of borders?

Dat kan een teken zijn van een te lage pH -waarde. Je kunt de zuurgraad grond dan aanpassen met deze tips. De samenstelling en de activiteit van het bodemleven wordt beïnvloed door de pH van de bodem. Bij een bodem met pH lager dan overheersen schimmels, bij een neutrale en basische bodem zijn de bacteriën dominant.

Structuurbevorderende bodemorganismen als regenwormen en duizendpoten . Globaal geldt hoe lager de pH , hoe hoger de beschikbaarheid van ijzer, koper en zink. Wil jij een tuin aanleggen? Verschillende planten vereisen een verschillende zuurgraa dus als je weet.

De pH van de bodem meten. De juiste zuurgraad is voor iedere grond echter verschillend: Voor zandgrond dient de zuurgraad zwak te zijn: tussen 5-6. Op kleigrond groeien planten bij een neutrale- tot basisch basische . De vruchtbaarheid van je bodem wordt door een aantal factoren bepaald.

Die waarde wordt berekend aan de hand van een curve of schaal, met daarop een lijn van tot en met 14. Van tot wordt beschouwd als zuur. Een zure bodem is ideaal om . Voorbeeld: U hebt een staal op een perceel met zandleemgron waarbij ook de pH wordt geana- lyseerd.

Uit de analyse blijkt dat de pH bedraagt. De opname van vele voedingstoffen is afhankelijk van de pH -waarde. De meeste planten groeien het best bij een pH tussen en 6. PH GROND meter digitale PH meter. Weet u wat de pH van uw bodem is? Bleulab heeft pH bodemonderzoek.

De zuurtegraad van de grond verhoogt van nature uit door het indringen van zure regen, groei van levende bestanddelen en vertering van afgestorven plantenresten. Zuurtegraad van de grond. Deze zuurtegraad wordt uitgedrukt in pH -waarde. Hoe bekomen we een pH -waarde? Een te lage pH -waarde veroorzaakt verdichting van de grond , beperkt de activiteit van het bodemleven en verstoort delevering vannutriënten.

Gebruik daarom bij de voorbereiding van de grond steeds een bodemverbeteraar voor moestuin. Maak de grond eerst goed los met een biovork of woeler. Spitten is niet nodig, hiermee verstoor je het bodemleven.

Bekijk hier de voor- en nadelen van spitten. Is de bodem erg basisch dan kan eigenlijk alleen met plantenresten of plantencompost de grond zuurder worden gemaakt. Een chemische weg is er ook wel, maar duur en vaak niet nodig.

Aluminiumsulfaat wordt dan gebruikt. Vaak hebben kalkrijke gronden hoge pH -waarden, iets of ver boven de 7. De elementen zitten dus nog wel in de grond , maar zijn niet meer beschikbaar voor de planten. Dat leidt dan tot gebrekverschijnselen, die het eerst tot uiting komen bij die elementen waar de planten het minst van nodig hebben.

Een voorbeeld: bloemkolen geteeld op te zure grond , vanaf pH lager dan. Toelichting bij bodemonderzoek op pH (zuurgraad) in weide bodem en maisland.