Aug
01
Magnetische noordpool

Een magnetische pool is een plaats op een magnetisch object waar lokaal de magnetische werking het sterkst is. Er zijn twee soorten magnetische polen, noordpool en zuidpool genaamd. Gelijksoortige polen stoten elkaar af, ongelijksoortige trekken elkaar aan.

De geomagnetische polen bevinden zich niet op dezelfde locatie als de geografische polen. De afwijking hierin wordt de magnetische declinatie genoemd.

Aan het aardoppervlak is het aardmagnetisch veld grofweg te beschrijven als een dipoolveld met een magnetische zuidpool in het noorden en een magnetische noordpool in het zuiden. Deze benadering van het aardmagnetische veld wordt het geomagnetisch dipoolveld genoemd. In werkelijkheid is er een afwijking . Ompoling van de magnetisch noordpool en zuidpool Onze aarde heeft een aardmagnetisch veld.

Een veld dat veroorzaakt wordt door elektro magnetische velden van de aarde zelf maar ook door de zon en de maan. Dit magnetisch veld beschermt mens, plant en dier tegen de ioniserende energie van de . De noordpool van een magneet is degene die – in zoverre de magneet vrij ronddraaien kan – naar het noorden wijst.

Aangezien tegengestelde polen elkaar echter aantrekken volgt daaruit dat de noordpool van . Je kunt ze wel magnetisch maken. Dit is ingewikkelder dan bij de ferromagneten en gebeurt alleen in speciale laboratoria. Ze worden alleen magnetisch in een bepaald magneetveld. En dat merk je pas als dat veld heel erg sterk is. Een magneet heeft altijd twee magnetische polen: een noordpool en een . Dat vloeibare ijzer in de kern van onze aarde stroomt en creëert elektrische stromingen die op hun beurt weer het magnetisch veld creëren.

Zo af en toe keert het magnetisch veld zich om. De magnetische noordpool verandert dan in de magnetische zuidpool en omgekeerd. De aarde heeft niet alleen een geografische noordpool, maar ook een geomagnetische noordpool.

Door deze verschuiving kiezen twee . Magnetische Noordpool verschuift snel richting Rusland. De Kerstman controleert best zijn kompas, want de Noordpool – de magnetische Noordpool , niet de geografische Noordpool – is aan het verschuiven. Nieuw onderzoek toont aan dat de pool snel, met een snelheid van kilometer per jaar, verschuift.

Er is geen informatie beschikbaar voor deze pagina.

Lang geleden ontdekte men, dat een magneetje de neiging heeft, zich noord- zuid te richten. Hieruit is de kompasnaald ontwikkeld – dat is een klein magneetje dat vrij kan draaien. De kant van de kompasnaald die naar het noorden wees, werd de magnetische noordpool genoemd. Omdat magnetisch tegengestelde polen . Hoe natuurkundig te verklaren? De geografische zuidpool is het punt waarop de denkbeeldige rotatie-as van de aarde door het . Gooi je kompas maar weg, de magnetische Noordpool is aan de wandel.

Hij lag al verkeer maar dwaalt steeds verder af. Wie in huis een globe heeft staan, weet dat bovenin de pin zit die mogelijk maakt dat het ding draait. Daar ligt de Noordpool, toch?

Daarom heeft de aarde naast de geografische noordpool ook een magnetische noordpool. Het triomfantelijke team voerde nauwkeurige positiemetingen uit en plantte een vlag op het door hen gevonden punt op de Noordpool. Over de gevolgen die de magnetische ompoling voor het leven op aarde zal hebben zijn niet alle geleerden het eens.