Mar
02
Klic kabels en leidingen

Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Dit om graafschade te beperken, zoals vermeld in de WION. Graafmelding Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht een Graafmelding te doen.

De graafdiepte is niet belangrijk. Geef uw graafwerkzaamheden tijdig door aan het Kadaster. U ontvangt digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen.

De uitwisseling van die digitale informatie verloopt conform het verplichte Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL). Grondroerders ( gravers) moeten graafwerkzaamheden melden bij de Kadaster Dienst KLIC. Dit om schade te voorkomen aan ondergrondse kabels en leidingen. Wet informatie-uitwisseling ondergrondse. Het Kadaster mag gratis software aanbieden met informatie over ondergrondse kabels en leidingen.

Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaal nadat app-bouwer Prosilic een klacht had ingediend over de Klic -viewer van het Kadaster. Met die Klic -viewer kunnen partijen die gaan graven . De vrijblijvende zelfregulering, die viel onder het KLIC , werd vervangen door de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Deze wet werd ingevoerd om informatie te verstrekken over de ligging van leidingen en kabels.

In het verleden waren er namelijk diverse incidenten voorgekomen die niet alleen voor . WION zijn daarbij van be- lang. Een grondroerder moet een klic4-melding doen voorafgaand aan het verrichten van graafwerkzaamheden. Het KLIC is er ter bevordering van de informatie-uitwisseling om het risico op schade terug te dringen.

Veelvoorkomende oorzaken van leidingschade zijn onbekendheid . In veel gevallen kunt u schade aan kabels en leidingen voorkomen. Het is hiervoor van belang om de exacte ligging te bepalen voordat u begint met de. Kabel – en leidingbeheerders hebben daarom het Kabels – en Leidingen Informatie Centrum ( KLIC ) opgericht.

De ruim miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de Nederlandse grond moet beschermd worden tegen graafschade. Een vorm van bescherming wordt geboden door degene die gaat graven te verplichten een melding van zijn voornemen te doen: de zogenaamde Klic -melding of graafmelding. Er is een tijd geweest dat door onwetendheid en ongeïnteresseerdheid veelvuldig ondergrondse kabels en leidingen werden vernield.

Dat was vervelend en soms gevaarlijk voor de omwonenden, de leidingbeheerder en de grondroerder (aannemer) zelf. KLIC is ontstaan uit de behoefte om graafwerkzaamheden . Deze gegevens worden vervolgens accuraat verwerkt op de revisietekeningen en in diverse GIS-systemen. Neem gerust contact op met onze kabel- en leidingspecialisten.

Doe hiervoor de verplichte KLIC -melding (zie kader). Dit geeft informatie (tekeningen) over de aanwezige leidingen en kabels en wie . Waar vind ik informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen ? U kunt deze informatie opvragen bij de Stichting Kabels en Leidingen Informatie Centrum ( Klic ).

De contactgegevens en achtergrondinformatie over Klic staat op de website van Kadaster. Toelichting op de maatregelen. Organisatie en voorbereiding. Wie is aansprakelijk wanneer een kabel of leiding niet op de KLIC tekening staat ? Graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd.

Door de ruim miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de Nederlandse ondergron is het risico op schade bij graafwerkzaamheden groot. KLIC -gegevens waaruit de ligging van de betrokken kabel bleek.