Jan
10
Keurmerk elektrische apparaten

KEMA-KEUR is een keurmerk voor de veiligheid van elektrische apparaten. Het merk is eigendom van voormalig KEMA. Anders dan de meeste mensen denken, is deelname aan het befaamde . EU-energielabel Toegekend aan: elektrische huishoudtoestellen. Geeft aan: hoe energiezuinig een apparaat is in vergelijking met soortgelijke apparaten. Een apparaat met een A-label is het zuinigst met energie, een toestel met een G-label het minst zuinig.

Veel consumentenproducten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt verschijnen, moeten een CE-markering hebben. Bijvoorbeeld speelgoed en elektronische huishoudelijke apparaten. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen.

Onder andere op het gebied van veilighei. Elektrische apparaten en toestellen moeten zijn voorzien van een CE-markering, dit geeft aan dat de apparatuur naar alle waarschijnlijkheid voldoet aan de veplichte minimale veiligheidseisen zoals beschreven in een veelvoud aan normen. KEMA-keur en andere keurmerken zijn met de komst van de CE- markering . Het Energielabel op huishoudelijke apparaten is een informatielogo. Het energielabel is door de Europese Unie verplicht voor nieuwe elektrische apparaten (vooral witgoed) en lampen. Het laat zien welke apparaten zuinig zijn met elektriciteit, vergeleken met soortgelijke andere apparaten.

En er staat andere informatie . Op het energielabel kan men zien of een apparaat meer of minder energie vebruikt dan andere. Het Eco- keurmerk zegt dat het apparaat ook milieuvriendelijker geproduceerd is en gemaakt is van materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Bij het verzamelen en weergeven van de informatie in deze catalogus is het Keurmerkinstituut zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan.

Als er teveel verschillende keurmerken zijn, wordt dit effect minder, want je kunt niet alle keurmerken onthouden, laat staan dat je weet wat ze betekenen. De catalogus van keurmerken elders op deze site verwijst naar diverse lijsten van in totaal honderden keurmerken en erkenningsregelingen. Dit grote aantal ondergraaft . Een keurmerk zegt iets over een product of dienst. Deze informatie kan voor u als consument belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan keurmerken die gaan over duurzaamheid of diervriendelijkheid.

En wat belooft het keurmerk nu precies? In Nederland is een groot aantal keurmerken ontwikkeld. Verschillende instellingen kunnen toestemming geven tot het gebruik van een keurmerk : – keurmerken van nutsbedrijven: □ kEMA- keurmerk voor elektrische veiligheid van apparaten (afb. ) □ kiWA- keurmerk voor waterleidingsartikelen □ GiVEG- keurmerk voor . Producten die binnen de EER verplicht een CE-markering moeten bevatten zijn onder andere elektrische apparaten , speelgoe liften, make-up, meetinstrumenten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor elektrische apparaten geldt bijvoorbeeld dat ze geen storende elektromagnetische straling mogen veroorzaken en ook niet gevoelig voor dergelijke straling mogen zijn.

Omdat het wettelijk verplicht is de CE-markering toe te passen is het geen garantie of kwaliteitskeurmerk. Wanneer producten (zoals elektrische apparaten , machines, speelgoe meetinstrumenten en persoonlijke beschermingsmiddelen) in Europa verkocht worden, is enkel de CE-markering . Gebruik bij voorkeur alleen elektrische apparaten met een KEMA-keur. Dit keurmerk laat zien dat elektrische apparaten de vereiste internationale veiligheidstests hebben doorstaan. Vraag bij de aanschaf van apparatuur naar de brandbaarheid ervan. Leg een laptop en accu niet op de bank: die kunnen heet worden en in . Deze organisatie gaf het exclusieve recht van dit keurmerk aan het . Keurmerken dienen om mensen te beschermen en zekerheid te bieden m. Het KEMA- keurmerk is een keurmerk voor veiligheid van elektrische apparaten en is gebaseerd op internationale standaarden.

Een CE-markering is een Europees keurmerk en toont . In de toekomst zullen alle elektrische apparaten voorzien zijn van het Energielabel.