Nov
17
Isolatieweerstand meten

De isolatieweerstand wordt met een isolatietester gemeten. Deze test wordt uitgevoerd terwijl het object van het net is losgekoppeld. Het object moet zelf wel in de ingeschakelde stand staan. Eén meetpen wordt op een elektrische geleider geplaatst en met de tweede pen wordt de buitenzijde van het te meten object . Een ohmmeter is een meetinstrument om de elektrische weerstand van een bepaalde stof of van een elektrische component te meten.

Dit gebeurt door een elektrische spanning aan te brengen over de te meten component en de resulterende elektrische stroom te meten. Om de isolatieweerstand tussen spanningsvoerende geleiders en aarde te meten , moet de complete installatie worden uitgeschakel moeten alle lampen worden verwijderd en moet alle apparatuur worden losgenomen. Alle zekeringen moeten blijven zitten en stroomonderbrekers en schakelaars van eindgroepen . Ik vraag me af hoe een keurder te werk gaat bij het meten van de isolatieweerstand. Ik lees dat ze 500V op uw leidingen zetten en dat je alle apparaten los moet koppelen, inclusief lampen. Had ik dit niet toevallig op een forum gelezen, kon ik wanneer die controleur me dat onverwachts vraagt een kwartier . Continuïteit van de aardingsgeleiders evenals van de hoofd- en bijkomende equipotentiaalverbindingen.

Beveiliging door SELV, PELV of door elektrische scheiding. Isolatieweerstand van de elektrische installatie. Controle beveiligingsvoorwaarden . Hallo allemaal, als een onderdeel van een opdracht moet ik de isolatieweerstand meten. Dit is absoluut niet mijn vakgebied dus ik heb daar wat vraagjes over. Op staat dat je de megger op max 2volt moet instellen omdat anders je apparatuur kapot kan gaan.

Hoe onderzoek ik de isolatieweerstand? Zorg ervoor dat het object waarvan u de isolatieweerstand wilt meten is ingeschakeld maar wel is losgekoppeld van het net. Plaats meetpen op een elektrische geleider (fase en nul) en de andere meetpen op de buitenkant van het object (aarde) dat u wilt meten. In de meeste gevallen wordt de isolatieweerstand met een . Men meet hierbij niet de weerstand in het elektrische circuit maar de weerstand van de isolatie. Als de weerstand van deze isolatie laag is dan . Meten van de isolatieweerstand.

Uitvoeren van de meting met een megger – Zet de megger in de stand: Riso. Plaats meetpen op het metalen gestel en de andere op de ene poot van de stekker, vervolgens op de andere poot en tot slot op de randaarde. Bij omvormers zonder transformator is een continue meting van de Riso bij gebruik niet mogelijk vanwege een ontbrekende galvanische scheiding.

Daarom moeten omvormers zonder transformator de Riso vóór elke netkoppeling meten en tijdens het . Een van de belangrijkste metingen in de elektrische installatie is de isolatieweerstandsmeting. De veroudering van leidingen kenmerkt zich vaak door het verminderen van de isolatieweerstand. Daarnaast kunnen zich er zowel levens- als brandgevaarlijke situaties voordoen als de isolatieweerstand onvoldoende is. De MIC-installatietesters van Sonel kunnen isolatieweerstand meten met testspanningen van 50V tot 5kV.

Deze bestaan uit algemene eisen aan testapparatuur. Bij deze meting moet men alle lampen, apparatuur en andere energieverbruikers loskoppelen om een zuivere meting van de installatie te.