Jun
29
Hoe werkt een erfenis

Hoe lang duurt het afwikkelen van een nalatenschap? Kiezen: een erfenis zuiver. Hoe gaat de verdeling van een. Als een dierbare overlijdt, dan komt er veel op u af.

Dit begint al direct na het overlijden met het regelen van de crematie of begrafenis.

Hierna gaat u de erfenis verdelen samen met de andere erfgenamen. Als er geen testament is gemaakt, geldt de wettelijke verdeling. Het wettelijke erfdeel van de . Afwikkeling erfenis : wat moet je doen als iemand overlijdt?

De belangrijkste stappen hebben we voor je op een rij gezet. Bel ons voor vrijblijvend advies! U betaalt erfbelasting als u meer krijgt dan de vrijstelling.

Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene.

In bepaalde situaties betaalt u geen of minder erfbelasting. U kunt zelf berekenen hoeveel erfbelasting u moet betalen. Daarbij spelen uw relatie met de overledene en de . Wanneer iemand is overleden, hebben nabestaanden vaak recht op een deel van de bezittingen van deze persoon. Maar hoe gaat die verdeling in zijn werk en wat zijn de regels?

Soms is een erfenis niet welkom, bijvoorbeeld wanneer je schulden erft of om emotionele redenen de erfenis niet wenst. De samenstelling van uw nalatenschap bepaalt hoe de afwikkeling van uw erfenis verloopt. De nalatenschap kan beperkt zijn tot een enkele bankrekening, maar er kunnen ook meer bezittingen zijn zoals een huis of een onderneming waardoor de afwikkeling ingewikkelder is.

Ook kan van belang zijn hoeveel erfgenamen . U vraagt zich af hoe en wanneer de erfenis wordt verdeeld? Ontdek het antwoord hier. Dat is echter niet altijd de juiste term.

De wet heeft het slechts in bepaalde gevallen over de boedelnotaris. Via het boedelregister kan worden achterhaald welke notaris is betrokken bij de afwikkeling van . De wet regelt precies wie er recht heeft op een erfenis als er iemand overlijdt die geen testament heeft laten opmaken. Om in die situatie als erfgenaam in aanmerking te komen moet u een familierechtelijke band hebben met de overledene of moet u zijn of haar echtgenoot (of geregistreerd partner) zijn.

Onder een nalatenschap wordt verstaan het geheel van bezittingen en schulden dat wordt nagelaten door degene die overleden is, de zogenaamde erflater. Je bent getrouw hebt kinderen en hebt geen testament gemaakt. Wat gebeurt er met de erfenis als een van de ouders overlijdt?

In dit artikel leg ik uit hoe dat werkt. Dit artikel heb ik geschreven als aanvulling op een videoblog voor VraagDeNotaris. Bij de afhandeling van een erfenis doemen veel vragen op. Hoe zit het met de verdeling, wie krijgt wat?

Zonder testament is het wettelijk erfrecht van. Binnenkort zal mijn opa overlijden aan een chronische ziekte. Hierbij komt er een erfenis vrij. Het is zo dat de kinderen van mijn opa zijn onterft. Mijn broer en ik, de kleinkinderen, zijn als erfgenaam benoemd in het testament.

De kinderen van mijn opa zullen naar verwachting niet de legitieme portie . Vaak zijn dit zaken die grote waarde hebben. De personen die in het testament opgenomen staan, zijn ook verantwoordelijk voor eventuele schulden die de overledene achterlaat. Indien je geen testament opstelt, komt de erfenis automatisch terecht bij de directe familie. Zo kan het ook zijn dat iemand schulden nalaat, . U wilt er liever niet bij stilstaan dat u er later niet meer bent.

Toch is het fijn als op dat moment alles goed is geregeld. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij uw erfenis. De erfenis gaat in principe naar personen in de eerste groep. Je wilt er niet bij stilstaan, maar toch is het belangrijk om je erfenis te regelen.

Als jij komt te overlijden wil je natuurlijk dat je partner goed achterblijft. Dit doe je door over de erfenis na te denken en dit vast te leggen in een testament. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het verwerpen of beneficiair aanvaarden van een erfenis. De afwikkeling van een erfenis is meestal in handen van een of meer erfgenamen, een door de erfgenamen ingeschakelde notaris, een executeur of een door de rechtbank. Animatie over hoe een erfenis kan worden verworpen.

Erfenis zuiver aanvaarden. U kunt hiervoor een verklaring van zuivere aanvaarding afleggen bij de griffie van de rechtbank. Als u een erfenis zuiver aanvaardt, krijgt u alle goederen en schulden van de overleden persoon.

Als u bezittingen van de overledene opruimt heeft u volgens de wet de erfenis zuiver . Kleinkinderen kunnen voortaan rechtstreeks erven van hun grootouders als de kinderen zelf de erfenis verwerpen. Hoe werkt zo een generatiesprong?