Dec
26
Groepen per aardlek

Dit geldt voor woningen waarvan de bouwvergunning na deze datum is afgegeven of ingrijpende aanpassingen worden gedaan aan de elektrische installatie of groepenkast. Wanneer is een aardlekschakelaar verplicht. Je ziet dus dat groepen op een aardlek al voor problemen kan zorgen bij wordt de kans op een iets te grote lekstroom alleen maar groter.

Als je ruimte hebt voor een groep laat . Aantal groepen achter een fase aardlekschakelaar. De aardlekschakelaar dient 1x per maand te worden getest. Als u dit doet dan garandeert de fabriek een juiste werking.

Uit de praktijk blijkt dat aardlekschakelaars nooit of bijna nooit worden getest. Als we de mensen dan vragen waarom niet dan blijkt dat . In de praktijk kwam je in groepenkasten vaak tegen dat een vierpolige aardlekschakelaar een aantal tweepolig eindgroepen beveiligde die netjes over de fase waren verdeeld. Aardlekschakelaars zoals het niet hoort. Omdat een vierpolige aardlekschakelaar in deze situatie . Voor de aardlek zal het waarschijnlijk als één tellen, want er zitten groepen op die aardlekschakelaar.

Ik wil overigens graag dat ze. Het mag namelijk alleen met een aansluiting van meer dan 40A per fase (en je hebt dan groepen met een grotere kortsluitstroom, dikkere snoeren in je groepenkast , etc). Hoe nieuwe groepenkast inrichten? Kabeldikte voor 40A hoofdschakelaar? Groepen zonder stroom, zekering wel omhoog.

Meer resultaten van gathering. Maar als ik kijk hoe het nu aangesloten is lijkt het dat van een aardlek alle aansluitingen gebruikt zijn (3) en bij de andere is er nog een aansluiting over (groepen aangesloten). Hoeveel 1-fase groepen achter 4p- aardlek ? Maximaal Elektrisch Vermogen per eindgroep. In een huisinstallatie worden de aansluitpunten verdeeld over eindgroepen. Een eindgroep is een leiding ,die vanuit de meterkast naar de diverse aansluitpunten . In de meterkast komt een fasen-voeding binnen.

Op aardlek zitten lichtgroepen en krachtgroep aangesloten. Mag je op deze aardlekschakelaar nog een extra krachtgroep aansluiten? Zoals gezeg maakt een aardlekschakelaar een installatie spanningsloos wanneer er lekstroom optreedt. De installatie die spanningsloos gemaakt wordt, is aangesloten op de betreffende aardlekschakelaar. Per aardlekschakelaar (2- polig) mogen er maximaal vier groepen worden aangesloten.

Een 4-polige aardlekschakelaar is een fase aardlekschakelaar. In België is de norm dat je verliesstroomschakelaar van 300mA moet plaatsen over gans je installatie. Verder kan je elke groep verdelen zoals je wil met max. Moet mijn aansluiting verzwaard worden? Kan ik zelf mijn groepenkast keuren?

Waarom moet een aardlekschakelaar getest worden? De overige groepen kunnen ingeschakeld blijven. Vele mensen staan hier niet bij stil, maar een aardlekschakelaar moet regelmatig getest worden! Op de aardlekschakelaar zit een testknop, als u deze indrukt gaat de aardlekschakelaar automatisch uit. Als hij hier niet op reageer neem dan contact op met uw elektricien . U mag vier installatieautomaten op uw aardlekschakelaar aansluiten.

Dit is een maximaal aantal installatieautomaten, minder installatieautomaten in wel toegestaan. Houd er rekening mee dat een krachtgroep en fornuisgroep ook als één groep gezien worden en ook achter . Volgens het nieuwe bouwbesluit heb je per vier zekeringen ( groepen ) een aardlekschakelaar nodig. De stroomvoorziening in een huis wordt beveiligd door drie systemen. Met de elektrische zekering in . Wilt u een geheel nieuwe groepenkast samenstellen? Of gaat u uw huidige groepenkast uitbreiden of vervangen?

Dan dient u bij het samenstellen van uw groepenkast onder andere te voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Daarnaast kunt u kiezen uit tal van extra opties. Altijd 40A 30mA aardlek nemen of 16A 30mA maar dan per groep mag ook het is alleen een heel stuk duurder. Nu zit je met het probleem dat de installatie niet is ontworpen voor achter de aardlek. De bekabeling zit er al maar moet wel evenredig over elk ALS . In mijn eigen huis (jaar oud) is een groep , die voor de wasmachine, niet voorzien van een aardlekschakelaar.

Dat van die groepen per dif klopt. De hoofdschakelaar ervoor .