Dec
31
Geautomatiseerd testen tools

Onderstaande tabel ondersteunt de keuze bij het maken van een afweging of investeren in geautomatiseerde teststools nuttig is. De tabel toont tien aspecten die daarbij in overweging genomen moeten worden. Is de score lager dan vijftien punten dan is het afbreukrisico waarschijnlijk te groot, een score . Natuurlijk wil je als tester niet continu testcases doorlopen en niet telkens hetzelfde blijven testen.

Handmatig testen is tijdrovend en arbeidsintensief. Als we kijken naar hedendaagse testtools die het . Een tool kan wel meer of minder goed passen bij een organisatie of project en daarmee de kans op succes verhogen of verlagen, maar er komt nog wel wat meer bij kijken. Dit artikel behandelt enkele factoren die belangrijk zijn om effectief geautomatiseerd te testen en hoe tools dat kunnen ondersteunen.

Via deze blog geef ik je een introductie. Hierbij ga ik uit van mijn eigen werkwijze, dus kijk vooral naar wat voor jou werkt. Overigens zijn alle tooling en . Testautomatisering is het automatisch laten uitvoeren van testgevallen m. Het is niet het automatisch opstellen van testgevallen.

Tools die de testuitvoering kunnen automatiseren zijn in varianten beschikbaar: via de gebruikersinterface (GUI) of via een programma interface. Geautomatiseerd regressie testen met Testersuite. Met behulp van een testmanagement tool zoals Testersuite wordt het mogelijk om geleidelijk de verschillende randvoorwaarden voor geautomatiseerd regressietesten te implementeren én te borgen. Het overwegen van het automatisch uitvoeren van regressietests wordt . Inrichten of verbeteren van uw testproces. Als u voornemens bent om uw huidige testproces te automatiseren of uw ( geautomatiseerde ) testproces te verbeteren, maar niet goed weet waar te starten;.

Met test tools ondersteunt en automatiseert u uw testactiviteiten. Maar welke tools kiest u? Onze test tool experts kunnen u adviseren over de inzet van de juiste hulpmiddelen voor testmanagement , testontwerp , testuitvoering , performancetesten en testomgevingen ( testdatamanagement , Service Virtualisatie). Op zich een logische ontwikkeling, omdat testen van software nog altijd een groot deel van de ontwikkeltijd beslaat. Bij de levering van de Appbuilder adviseren wij onze klanten uiteraard over geautomatiseerd testen en kunnen specifieke tools custom made inrichten, zodat testen van jouw apps een . Want zelfs na een professioneel selectietraject sterven veel tools voor geautomatiseerd testen een . In de simpelste vorm met de hoogste knuffelfactor werkt geautomatiseerd testen als volgt: breng het te testen systeem in de lucht en voer een test uit via een machine waarop ook de test tool is geïnstalleerd.

De test tool registreert de handelingen van de tester én de respons van het geteste systeem in een . Het is inmiddels bijna een vanzelfsprekendheid geworden, maar dat wil niet zeggen dat de keuze voor tools , methodes en werkwijzen vastligt. Want er zijn nog steeds legio manieren om het verkeerd of onhandig . Een testtool is een hulpmiddel ( tool ) dat gebruikt wordt bij het testen van bijvoorbeeld software. De meest voorkomende testtools zijn middelen voor het geautomatiseerd testen. Hierbij wordt met behulp van scripts een beginsituatie gemaakt en data ingelezen.

Dit wordt gebruikt bij bijvoorbeeld een stresstest waarbij een . Voordat de keuze voor een specifiek testtool gemaakt wordt, moet eerst een busi- nesscase worden vastgesteld. Daarbij moeten een aantal aandachtspunten in ogenschouw genomen worden. Allereerst moet u nauwkeurig vaststellen wat u wilt.

Algemeen : Met de populariteit van agile, scrum en devops komt er steeds meer focus te liggen op het geautomatiseerd testen van software. Het toepassen van testautomatisering leidt direct tot een hogere kwaliteit van software systemen. Een veel gebruikte testtool voor het automatiseren van . Immune-IT is geen leverancier van testtools , maar ondersteunt bij het kiezen en inrichten en leidt waar nodig medewerkers op om met het gebruik van de tools gewend te raken.

Onder geautomatiseerd testen wordt de daadwerkelijke testuitvoering met behulp van testtooling . Dit artikel kijkt kritisch naar de standaard Java-aanpak hiervoor en bespreekt een alternatief. Automatische tests bieden dan hulp. Tot zover niets nieuws onder . Deze tools voeren testscipts automatisch uit. Test resultaten kunnen hieruit gegenereerd .