Dec
29
Eenheid van trillingen per seconde

Eenheid van trilling per seconde `. Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie. Staat je antwoord er niet bij of heb . Wanneer bijvoorbeeld in één seconde geluidsgolven voorbijkomen, heeft dat geluid een (voor het menselijk gehoor zeer lage) frequentie van trillingen per seconde = Hz. De meeste golven hebben echter veel hogere frequenties, daarom worden decimale voorvoegsels gebruikt.

Als bij digitalisering van een . Geluidsbronnen hebben eigenlijk altijd een onderdeel dat trilt. Hoe meer trillingen per seconde , hoe hoger het geluid. Het symbool voor frequentie is de kleine letter f. De eenheid van frequentie is hertz. Eén hertz is precies één trilling per seconde. Het voor mensen hoorbare gebied van geluidstrillingen loopt van Hz tot Khz Om een idee te . Bij een periodiek verschijnsel geeft de frequentie aan hoe vaak het verschijnsel voorkomt in een bepaalde tijdseenheid.

Een frequentie van Hz betekent dus trillingen per seconde. Frequentie en trillingstijd. De tijd van één trilling wordt de trillingstijd genoemd. Harmonische trilling: Uitwijking u (t) is een sinusfunctie van de tijd. A amplitude in m (u en A mogen ook beide in een andere eenheid bijv.

cm). Radiogolven verplaatsen zich met de snelheid van het licht. De snelheid van het licht is ongeveer 300. Anders gezegd: de frequentie is het aantal trillingen per seconde van de golf.

En wij horen dan een toon, die steeds hoger wordt. Deze wordt uitgedrukt in . Hieruit besluiten wij: Naarmate een toon hoger is, is zijn trillingsgetal (frequentie) groter. Een toon van 5trillingen per seconde noemen wij een toon van 5Hz.

Daarbij trilt de lucht 5maal per seconde . Hoe sneller de trilling des te vaker kan de CVE een handeling uitvoeren. De kloksnelheid wordt zodoende aangegeven in trillingen per seconde. In de natuurkunde noemen we deze eenheid Hertz.

Ten slotte noemen we nog een af- geleide grootheid die later in dit arti- kel zal terugkeren: de frequentie, het aantal trillingen per seconde. De basiseenheid kilogram Postma beperkt . FONATIE: stemgeving FONEEkleinste klankeenheid die een betekenisverschil aangeeft FONEREN: stemgeven FONETOGRAstemveld dat het bereik in toonhoogte en luidheid aangeeft FONOTRAUMA: stemplooiletsel door (over)belasting FRAGIEL: broos, kwetsbaar FREQUENTIE: aantal trillingen per seconde , . Voor zeer hoge tonen zijn verschillende mensen niet in de zelfde mate gevoelig. Het is gebleken, dat trillingen , waarvan de . Eén trilling per seconde is gelijk aan hertz. Hertz is de eenheid van frequentie. De hertz wordt afgekort tot Hz.

Bijvoorbeel de frequentie van de wisselspanning van het elektriciteitsnet is Hz. Bij hele kleine tijdsduren wordt vaak milliseconde gebruikt, die weer wordt aangegeven met ms.