Dec
04
Differentieren in de les

Aansluiten bij de capaciteiten van leerlingen. Toch blijft het een moeilijke vaardigheid. Is differentiëren te leren?

Laten we beginnen met realistische verwachtingen: weinig docenten zullen van vandaag op morgen kunnen differentiëren. Voordelen van convergent differentiëren. Kinderen kunnen zo lang mogelijk meedoen met de klas , waardoor ze profiteren van de instructie en interactie in de groep. De groep blijft bij elkaar. Hierdoor benutten alle leerlingen de instructietijd optimaal.

Het kan goed gecombineerd worden met preteaching. Drie basisstappen voor differentiëren in de les. Bij het Coornhert College zien ze differentiëren als een extra hulpmiddel om de motivatie bij leerlingen te verhogen en meer verdieping aan te brengen. Docenten op deze school differentiëren in drie stappen: eerst op niveau, dan op instructie en op . De basisdoelen zijn doelen waarvan verondersteld wordt dat alle leerlingen in de klas deze kunnen bereiken.

Deze doelen staan opgesomd in de leerplannen. Soms moeten doelen aangepast worden afhankelijk van wat je van een kind kan verwachten. Je kan op twee verschillende manieren differentiëren in doelen. Wij sprokkelden mogelijkheden bij elkaar om te differentiëren. Geen gemeenschappelijke oefeningen Begin je les niet altijd met gemeenschappelijke oefeningen.

De sterkere leerlingen zijn sneller klaar en krijgen dan . Vijf differentiatie mogelijkheden: Er zijn grofweg vijf manieren waarop leerlingen van elkaar verschillenin leren. Wanneer je differentieert in de les kom je tegemoet aan deze verschillen. De vijf differentiatiemogelijkheden en enkele ideeën om dat in de les toe te passen zijn de volgende: 1. Tempodifferentiatie Leerlingen . Leerlingen in de onderbouw die toe zijn aan verdieping , verbreding of andere vormen van extra uitdaging, krijgen dat meestal aangeboden buiten de reguliere lessen , in de vorm van speciale arrangementen en projecten. Maar verrijking kan ook binnen de les , gewoon in het lokaal. Onderwijs op maat kan de prestaties en motivatie van leerlingen verbeteren.

Maar, wat werkt en op welke manier kun je differentiatie in de les vormgeven? Hieronder vind je twaalf onderzoeken naar verschillende vormen van differentiatie, hun effectiviteit en handreikingen om te differentiëren in de les. Veel docenten in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs zoeken naar een manier om hun lessen beter af te stemmen op de verschillen tussen leerlingen. Je kunt dit doen met behulp van digitale leermiddelen, maar je kunt er natuurlijk ook zelf mee aan de slag.

DIFFERENTIËREN IN DE LES. Opdrachtgever: Petra Kemp. Opleiding: docent Duits deeltijd.

Binnenklasdifferentiatie is omgaan met verschillen tussen leerlingen in een klas op een proactieve, positieve en planmatige manier om te . M-decreet definitief van kracht gaat. Differentiëren in de les krijgt momenteel veel aandacht. Maar ook los daarvan worden we in onze klassen geconfronteerd met divers samengestelde klasgroepen. Van leerkrachten wordt verwacht dat zij in de . Wil je je leerlingen helpen hun talenten te ontwikkelen? De schoolleider, afdelings- of teamleider speelt een sleutelrol, bijvoorbeeld in het ontwikkelen van een heldere visie.

Daarnaast ook als het gaat om duidelijke afspraken over hoe een team differentieert. De meeste onderzoekers spreken pas van differentiatie als omgaan met verschillen bewust en planmatig gebeurt. Bosker voegt daar nog aan toe dat differentiëren een proactieve vorm van omgaan met . Passie voor Leren heeft producten en instrumenten ontwikkeld die praktische handvatten bieden bij de vormgeving van onderwijs en begeleiding.

Ze zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Voor nadere informatie of suggesties kunt u contact opnemen met C. Reijnierse, projectleider academische. Doel is het positief en planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen met het oog op een maximaal leerrendement voor elke leerling. Recht doen aan de verschillen van jouw leerlingen binnen de muren van het lokaal.

Dat is wat je in deze training gaat leren. In deze training krijg je praktische handvaten aangereikt om binnen je les te differentiëren op niveau, tempo en variatie om zo meer te halen uit je leerlingen maar ook uit je les en jezelf.